Diensten

Toeslagjurist.nl Header

Wat doen wij voor u?

Wij kijken kosteloos voor u na of de berekening kinderopvang klopt. Indien de berekening niet klopt, kunnen wij namens u bezwaar instellen. Hiervoor vragen wij een eigen bijdrage van € 35,00. Deze eigen bijdrage is natuurlijk niet kostendekkend. Daarom vragen wij als beroepsmatig rechtsbijstandverlener aan de Belastingdienst/Toeslagen om de proceskosten te vergoeden.

De Belastingdienst/Toeslagen is daar in beginsel toe verplicht indien het bezwaar gegrond verklaard wordt en het aan de Belastingdienst/Toeslagen te wijten is geweest dat in eerste instantie een onjuiste beschikking is afgegeven. Deze door de Belastingdienst/Toeslagen uit te keren proceskostenvergoeding wordt beschouwd als uw bijdrage in de kosten, waardoor wij u geen aanvullende kosten in rekening hoeven te brengen.

Indien het bezwaar ongegrond verklaard wordt of de Belastingdienst/Toeslagen om andere redenen niet overgaat tot het uitkeren van een proceskostenvergoeding, brengen wij u aanvullende kosten in rekening. Hierover maken wij op voorhand afspraken met u.

Indien de bezwaartermijn inmiddels is verlopen kunnen wij u wellicht toch helpen. Immers, tot vijf jaar na het betreffende toeslagjaar is het mogelijk om een herzieningsverzoek in te dienen bij de Belastingdienst/Toeslagen.

Op basis van de meegestuurde gegevens verzoeken wij de Belastingdienst/Toeslagen dan de kinderopvangtoeslag te herzien. Normaal gesproken worden deze verzoeken gehonoreerd, er staat echter geen kostenvergoeding tegenover. Voor herzieningsverzoeken geldt dat wij u een bedrag van € 150,00 in rekening brengen.

Contactinformatie

Toeslagjurist
Raambrug 2
5531 AG Bladel
Telefoon: 0497 – 385 970
info@toeslagjurist.nl
Of vul online het contactformulier in.